Càng chơi nhiều bé càng thông minh

Các nhà khoa học đã chứng minh những em bé chơi nhiều, nghịch nhiều, tiếp xúc nhiều sẽ thông minh hơn những bé cùng trang lứa nhưng ít được chơi, đùa nghịc.

Bình luận bằng Facebook